Billedet viser elever der øver sig i at rede seng.

Hvad lærer jeg på Grundforløb 2?

 • Dansk niv. D
 • Naturfag niv. E
 • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • Valgfag, herunder engelsk på niveau F, E, D eller C

Uddannelsesspecifikt fag med fokus på:

  • Sundhedsvæsenet og rollen som professionel
  • Dokumentation og informationsteknologi
  • Sundhedsfremme og rehabilitering
  • Kommunikation og samarbejde
  • Velfærdsteknologi
  • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne

Fakta

Varighed: 5 måneder.

Ofte stillede spørgsmål

For at starte på grundforløb 2, skal du;

 • have bestået folkeskolens afgangseksamen (gælder kun, hvis du har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere)
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig, dog kun skriftlig, hvis du har afsluttet før 2018)
 • deltage i en samtale med skolen, hvor det vurderes, om du kan gennemføre uddannelsen.

 

Hvis du ikke har gået i folkeskolen, skal du have bestået en af følgende;

 • Alle prøver i dansk og matematik, som er indplaceret på niveau G eller højere
 • Forberedende voksenundervisning (FVU); Dansk trin 4 og Matematik trin 2
 • Dansk som andetsprog på almenvoksenuddannelse (AVU)
 • Prøve i Dansk 3
 • Realkompetencebevis indeholdende dansk og matematik på niveau G eller højere.

 

Optagelsesprøve – hvis du ikke opfylder kravene

Hvis du ikke opfylder kravene eller ikke kan dokumentere det, kan vi vurdere, at du kan tilbydes en optagelsesprøve. Selve prøven varer to timer og bedømmes bestået/ikke bestået, og du skal også deltage i en samtale. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Vi afholder typisk optagelsesprøver 2 gange årligt i januar og august.

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Læs mere og søg om SU på SU.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

Hvis du skifter mening undervejs på Grundforløb 2 til SOSU-hjælper, kan du godt søge ind på hovedforløbet til SOSU-assistent.

Få hjælp og svar her