Billede af to elever der udfører en opgave på SOSU H.

SOSU H har en pædagogisk profil, hvor variation i undervisningsmetoder og faglig differentiering sikrer, at elevernes behov mødes bedst muligt.

SOSU H arbejder med digitalisering og på baggrund af et projekt med midler fra Undervisningsministeriet arbejdes der med at udbrede digital praksis til hele skolen.

SOSU H har et online-forløb, hvor der er gjort vigtige pædagogiske erfaringer med hensyn til differentieret målgruppe.

Da SOSU H er en ny skole skabt på baggrund af en fusion, arbejdes der frem mod et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, som forventes at være færdigt i 2021.