Billede af to elever der udfører en opgave på SOSU H.

SOSU H har en pædagogisk profil, hvor variation i undervisningsmetoder og faglig differentiering sikrer, at elevernes behov mødes bedst muligt.

Du kan læse mere om skolens pædagogiske og didaktiske grundlag her