En spændende mulighed

Oplæring i udlandet

Flyver du igennem din uddannelse, og vil du gerne have ekstra udfordringer?

Hvem, hvad og hvorfor?

Du kan søge, hvis du er elev på uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller EUX Velfærd.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet – download det via link herunder. 

Et udlandsophold styrker både dine personlige og faglige kompetencer. Du bliver udfordret til at klare dig på egen hånd, og du styrker fremmedsprog i naturlige, faglige omgivelser. Det gør dig ekstra attraktiv, når du søger job!

Ved oplæring i udlandet kan du få tilskud fra EU’s Erasmus+ mobilitetsmidler eller Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB.

OBS. Ansøgning vedr. Ghana, se nedenfor

Om at være afsted

Hvad laver jeg i oplæring i udlandet?

Du starter med en introduktion til arbejdsstedet og deres opgaver. Det er ikke sikkert, at du må udføre de samme opgaver i udlandet, som du må herhjemme – måske pga. en anderledes kultur eller lovgivning. Med en nysgerrig og positiv attitude kommer du langt.

Undervejs i opholdet bliver du inviteret til partnerskolen, hvor du får mulighed for at følge en klasses undervisning, og/eller får et møde med koordinatoren på skolen. Her kan du blive klogere på uddannelsen i det land, du besøger.

Hvad forventer SOSU H af mig?

Vi forventer, at du udviser stor respekt og nysgerrighed, når du kommer til vores samarbejdspartner og oplæringsstedet i udlandet. Du repræsenterer både dig selv som person, men også skolen og Danmark som helhed, når er du ude, og vi ønsker at give vores partnere det bedste indtryk.

Vi forventer også, at du;

 • deltager aktivt i de opgaver, du får stillet i oplæringen, spørger ind og er opsøgende på at få flere opgaver og øge din viden.
 • deltager i forberedelsesmøder for nye elever, der skal afsted, når du er kommet hjem. Her deler du dine oplevelser, gode råd og erfaringer til glæde for næste hold elever, der skal afsted. Det foregår på en af SOSU H's afdelinger og varer ca. en halv dag.
 • taler med din danske oplæringsvejleder om opholdet, og fx planlægger et oplæg for interesserede kollegaer eller borgere om dine erfaringer.
 • giver SOSU H lov til at dele billeder eller uddrag af din logbog på fx hjemmeside eller sociale medier, så andre kan høre om muligheden. Vi spørger måske også om et interview om dit ophold.

Som en del af Erasmus+ programmet skal du evaluere dit personlige og faglige udbytte af opholdet via et spørgeskema på EU-portalen; Mobility Tool.

Elever fra udlandet

Vi håber, at du vil være med til at give udenlandske elever en varm velkomst i Danmark. Det kan være ved at fortælle om og vise dem rundt på din arbejdsplads, at deltage i en undervisningsdag sammen med de udenlandske elever på SOSU H, eller tage dem med til et kulturelt eller socialt arrangement osv.

Fortællinger fra oplæring i udlandet

Finland

Heidi har været fem uger på plejehjemmet Valona i Pieksämäki.
Læs logbogen fra femte og sidste uge inkl. evaluering

Spanien

Anja har været fem uger i oplæring på ældreinstitution i Madrid.
Læs logbog fra hendes sidste uge her.

Holland

Celina har været fem uger i oplæring i pædagogisk institution i Holland. Her er logbog fra hendes første uge i Holland. Logbog

Grønland

En gruppe EUX Velfærdselever hold 1908 har været på studietur i Grønland. En uge i september 2021.  Desværre var besøget begrænset af corona restriktioner, som forhindrede en række faglige besøg. Det var stort alligevel. Læs deres spændende artikler.

Artikel 1 – Artikel 2 – Artikel 3

Om at søge

Hvordan ansøger jeg ?

Du har ansvaret for at ansøgningen er udfyldt af alle parter, inden det sendes til endelig behandling hos SOSU H.

 • Du søger via ansøgningsskema her på siden 
 • Du udfylder din del af ansøgningsskemaet
 • Du sender ansøgningsskemaet til din kontaktlærer
 • Din kontaktlærer vurderer, om du kan godkendes til oplæring i udlandet, udfylder sin del og returnerer skemaet til dig
 • Du sender ansøgningsskemaet til din arbejdsgiver
 • Arbejdsgiver vurderer, om du kan godkendes til oplæring i udlandet, udfylder sin del og returnerer skemaet til dig
 • Du sender den komplette ansøgning til SOSU H på internationalt@sosuh.dk
 • SOSU H vurderer ud fra fremmøde, karakterer samt ansøgning, kontaktlærer-udtalelse og arbejdsgiver-udtalelse om kriterierne er opfyldt
 • SOSU H giver dig besked om din ansøgning er godkendt (eller ej), og hvornår opholdet vil finde sted. Arbejdsgiver er cc. på mailen
 • SOSU H finder relevant oplæringssted i udlandet
 • SOSU H giver dig besked om oplæringsstedet og indkalder dig til forberedelsesmøde mv.
 • Arbejdsgiver sender/afleverer Erhvervsrejseforsikring til dig i god tid inden afrejsedato
Hvad er forudsætningerne?

Det er en spændende udfordring at begå sig på en udenlandsk arbejdsplads.

Vi skal sammen med din arbejdsgiver sikre os, at du har de rette forudsætninger for et vellykket ophold, det kræver bl.a. at:

 • du sender en velreflekteret ansøgning
 • du har et stabilt fremmøde
 • du har gode karakterer (minimum 4 i alle fag)
 • du udviser engagement under din uddannelse
 • du har gode sociale kompetencer

Dette er for at sikre gennemførelse af opholdet og at din uddannelse ikke bliver forlænget på grund af udlandsopholdet. 

Den endelige godkendelse til oplæring i udlandet er betinget af tilsagn fra din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver kan i den forbindelse indkalde dig til en samtale.

Ved flere kvalificerede ansøgere end vi kan skaffe pladser til, anvender vi først-til-mølle-princippet.

I nogle tilfælde, skal du også;

 • Fremvise en helbredsattest
 • MRSA-podes og evt. have vaccinationer (inden afrejse og efter hjemkomst).
 • Fremvise blank straffeattest/evt. børneattest
Hvornår er der ansøgningsfrist?

Social- og sundhedsassistentelever: Ansøgning inkl. godkendelse fra kontaktlærer og arbejdsgiver skal være skolen i hænde i starten af Skoleperiode 3

Social- og sundhedshjælperelever: Ansøgning inkl. godkendelse fra kontaktlærer og arbejdsgiver skal være skolen i hænde i starten af Skoleperiode 2

Pædagogiske assistentelever: Ansøgning inkl. godkendelse fra kontaktlærer og arbejdsgiver skal være skolen i hænde i starten af Skoleperiode 3A

Hvornår i min uddannelse kan jeg komme afsted?

Social- og sundhedsassistentelever: Oplæring i udlandet i slutningen af oplæringsperiode 3A (i tilfælde af sommerferie eller juleferie kan det rykkes til starten af oplæringsperiode 3A)

Social- og sundhedshjælperelever: Oplæring i udlandet i slutningen af oplæringsperiode 2 (i tilfælde af sommerferie eller juleferie kan det rykkes til starten af oplæringsperiode 2)

Pædagogiske assistentelever: Oplæring i udlandet i slutningen af oplæringsperiode 3A (i tilfælde af sommerferie eller juleferie kan det rykkes til starten af oplæringsperiode 3A)

Brug sikker mail

Se hvordan du gør her

Hvis du er arbejdsgiver, så læs her

SOSU H tilbyder elever fem ugers oplæring i udlandet. Det gør vi blandt andet, fordi undersøgelser viser, at udlandsophold styrker elevernes forandringsparathed, nysgerrighed, åbenhed og problemløsende evner. Desuden viser det sig, at elever med et udlandsophold i bagagen er mere attraktive på arbejdsmarkedet.

Derfor håber vi, at du som arbejdsgiver vil tage godt imod et ønske om oplæring i udlandet. Vi vurderer i samarbejde med jer, om en elev er egnet. Eleverne skal vise både stærke faglige og personlige kompetencer.

Vi forventer, at eleverne efter hjemkomst er med til at fortælle om opholdet til andre interesserede elever. Vi foreslår også, at de i samarbejde med deres danske oplæringsvejleder planlægger et oplæg for interesserede kollegaer og evt. borgere, hvor de fortæller om deres erfaringer.

Kontakt meget gerne vores internationale koordinator, hvis du har spørgsmål. Se kontaktinfo nederst på siden.

AUB

Som arbejdsgiver kan du søge lønrefusion (AUB) for forskellen mellem den danske oplæringsløn og den løn det pågældende lands elever normalt får. Selvom udlands-lønnen for eleven selv altid er lig kr. 0,- vil man kun kunne søge refusion for differencen mellem normallønnen i landet og så den danske løn. Der bliver altid fratrukket et minimum på 3.500 kr. uanset om den normale elevløn i udlandet er 0,- eller mere.

AUB søges på baggrund af et bilag, der kan rekvireres på virk.dk

Om økonomi og det praktiske

Hvor kan jeg komme i oplæring i udlandet?

Vi samarbejder med skoler og andre partnere i forskellige europæiske lande blandt andet Finland, Holland, Island, Spanien og Tyskland. Som udgangspunkt kan du ikke selv vælge, hvilket land du vil til. Det skal passe med din oplæringsperiode, så du kommer derhen, hvor de kan tilbyde oplæring i netop den periode.

Udlandsophold foregår typisk i børnehaver for pædagogisk assistent-eleverne og på plejehjem for SOSU-eleverne. I få tilfælde tilbydes der oplæringspladser på specialinstitutioner, hjemmepleje eller sygehus.

Hvad sker der inden udlandsopholdet?

Inden du skal afsted, bliver du inviteret til et forberedelsesmøde for alle elever, der skal i oplæring i udlandet i det kommende halvår. Her bliver du klædt på, så du ved, hvad du kan forvente i udlandet, hvad vi forventer af dig samt praktiske detaljer om rejse, bolig mm.

Inden afrejse får du tilsendt en del papirer, bl.a. en kontrakt, der skal udskrives, læses og underskrives. Nogle af papirerne skal retur til skolen med det samme, og andre skal medbringes til underskrift i udlandet og returneres til skolen efter hjemkomst.

Vi bestræber os på at give dig besked på, om du har fået en plads, og hvor du skal hen ca. 4-6 måneder inden selve rejsen.

Hvad koster det?

Skolen betaler dine rejseudgifter, samt et tilskud der skal dække dine boligudgifter. Pengene kommer via projektmidler fra EU’s Erasmus+ Program.

Du får stadig din løn under opholdet, men vi anbefaler, at du sparer lidt ekstra op, så der er rigeligt til fornøjelser og evt. uforudsete udgifter.

Din arbejdsgiver kan søge lønrefusion (AUB) for forskellen mellem din danske løn, og den løn det pågældende lands elever normalt får.

Skolen sørger som regel for at bestille og betale enten fly- eller togrejse til det land, du skal til. Udgifterne dækkes af rejsetilskud fra EU.

Koordinator fra partnerskolen giver dig grundig rutevejledning eller i nogle tilfælde, henter dig i lufthavnen eller på stationen, og bringer dig til det sted, hvor du skal bo.

Hvor skal jeg bo?

Partnerskolen i udlandet er som regel behjælpelige med forslag til indkvartering. Det kan fx. være i en delt lejlighed, en pension, et Bed & Breakfast eller vandrehjem og i sjældne tilfælde privat indkvartering.

Du er også velkommen til selv at finde en bolig.

Betalingen for bolig skal som regel ske ved ankomst. Du betaler selv, med det tilskud du har fået udbetalt fra skolen inden rejsen.

Hvordan bliver mine uddannelsesmål vurderet?

Til at vurdere dine kompetencer bruger vi et ”assessment sheet” som sendes til vores partnere i udlandet.

Målene i dette assessment sheet er formuleret ud fra flere Europæiske landes uddannelsesmål og lægger sig tæt op ad flere af de danske mål.

Du kan naturligvis også arbejde med personlige mål i oplæringsperioden i udlandet. Den oplæringsansvarlige i udlandet udfylder det, og du får det med hjem med stempel og underskrift på.

Se assessment sheet for:

Ghana for social- og sundhedsassistentelever

Information om oplæring i Ghana

Som social- og sundhedsassistent har du mulighed for et 5-ugers oplæringsophold i Ghana.

Læs mere om opholdet her 

Oplæringen foregår på Tema General Hospital.
Tema ligger i Accra, Ghanas hovedstad.

Ophold i Ghana sker ved en bevilling fra Globuspuljen, og i samarbejde med FOA, Hvidovre kommune, Videnscenter for Velfærdsteknologi og ghanesiske HSWU/TUC (som svarer til FOA)

 

Globuspuljen
Globuspuljen er en såkaldt engagementspulje, der støtter samarbejde mellem danske uddannelsesinstitutioner og partnere i det Globale Syd.  

Engagementet vedrører bæredygtighed, verdensmål og Danmarks udviklingsaktiviteter og dette konkrete projekt omhandler verdensmål 3C, 4.7 & 17


3 / Sundhed og trivsel / 3C Der skal opnås en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande og de små udviklingsøstater.

4 / Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring / 4.7 Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

17 / Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene /

Verdensmålene

Projektet løber til sommeren 2025. Herefter håber vi på at kunne tilbyde oplæring i Ghana på almindelige vilkår.

Ansøgningsskema til oplæring i Ghana

Her finder du ansøgningsskemaet til oplæringsophold i Ghana.

Det finder altid sted i oplæringsperiode 3A

For følgende oplæringsperioder 3A er ansøgningsfristen d. 30. april 2024
inkl. underskrifter fra lærer og arbejdsgiver

 • EUD elever: 3. november – 7. december 2024
 • EUX elever: 22. januar - 24. februar 2025
Aktiviteter før afrejse til Ghana

Materiale er på vej

Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte de internationale koordinatorer

Annie Philipsen               
Mail: aph@sosuh.dk M: +45 2510 3686

Tytte Bettina Cramer Kronqvist
Mail: bkr@sosuh.dk M: +45 5164 3663