Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger om AMU, VEU og deltagerbetingelser

Nærbillede af hænder på tastatur

Hvad er AMU?

Arbejdsmarkedsuddannelserne – i daglig tale forkortet AMU – er for dig der ønsker at tilegne dig kvalifikationer og kompetencer, som du kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

AMU er korte uddannelser, der afsluttes med en prøve. Prøven skal du bestå for at få et uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset er kompetencegivende og kan anvendes i hele landet.

De fleste arbejdsmarkedsuddannelser er gratis for dig, der har en  erhvervsuddannelse eller er ufaglært.

Hvad vil du vide mere om?

Afbud, afmelding og udeblivelse - arbejdsgiver

Deltagerne tilmeldes i den rækkefølge, som de tilmelder sig via voksenuddannelse.dk.

Udebliver en deltager første dag, eller melder fra senere end en uge før uddannelsesstart, opkræver SOSU H betaling fra arbejdsgiveren. Det er altid muligt for arbejdsgiver at erstatte en deltager med en anden helt op til uddannelsesstart.

Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag opkræves 3.500 kr. for kurser over 37 timer og 2.500 kr. for kurser på 37 timer eller mindre.

Ved framelding senere end en uge før uddannelsesstart opkræves 2.500 kr. for kurser over 37 timer og 1.500 kr. for kurser på 37 timer eller mindre.

Arbejdsgiveren fritages for betaling, hvis det kan dokumenteres at udeblivelse eller framelding skyldes sygdom eller nyt arbejde, og er meddelt skriftligt til SOSU H på kurser@sosuh.dk inden uddannelsesstart.

Aflysning af rekvirerede AMU/IDV aktivteter 

Rekvirenten bedes gå i dialog med SOSU H om en evt. aflysning af aktiviteten, så hurtigt som muligt.

  • Ved aflysning mere end 6 uger før aktivitetens start opkræves der ikke gebyr.
  • Ved aflysning mellem 4-6 uger før aktivitetens start betales 50 % af aktivitetens pris.
  • Ved aflysning mindre end 4 uger før aktivitetens start betales 100 % af aktivitetens pris samt bestilt forplejning.

 

Har du brug for specialpædagogisk støtte?

Skal du bruge hjælpemidler på dit kursus, så kontakt os hurtigst muligt på tlf. 7226 6060.

Se mere om mulighederne her

Hvem kan deltage?

Alle, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU.

Vi stiller krav om at deltagerens sproglige niveau i dansk er tilstrækkeligt til at følge undervisningen.

Hvis du er ledig skal arbejdsmarkedsuddannelser aftales med Jobcenter eller A-kasse inden tilmelding og SOSU H skal have et betalingstilsagn derfra inden AMU-start.

Nyhedsbrev

Du kan få nyt om AMU og kompetenceudvikling i din indbakke. Vi udsender cirka en gang om måneden. Tilmeld dig her

Optagelse på AMU

Optagelse på AMU sker efter “først til mølle” princippet, dog under forudsætning af at du har de faglige forudsætninger. Er der ikke plads på den ønskede uddannelse, kan du komme på venteliste. I så fald skal du kontakte os direkte per mail eller tlf.

Prøver i AMU

Alle arbejdsmarkedsuddannelser afsluttes med en prøve. Prøven afholdes så vidt muligt på uddannelsens sidste dag, medmindre der informeres om andet på uddannelsens første dag.

For at opnå AMU-bevis skal prøven være bestået. Ved ikke-bestået prøve, er der mulighed for at gå til omprøve eller at få udstedt et deltagerbevis.

For klagevejledning vedr. AMU-prøver henvises til skolens generelle klagevejledning her

Røgfrit Kompetencecenter

Alle former for tobak og tobakslignende produkter: cigaretter, e-cigaretter, snus, tyggetobak, nikotinposer, skrå mm. må ikke anvendes mens du deltager på AMU, uddannelse eller andet på SOSU H.

Det er tilladt at benytte nikotintyggegummi eller nikotinplaster, hvis dette gør det muligt at du overholder den røgfri skoletid.

Se mulighederne - til arbejdsgiver

Kig ind på siden her, hvor vi har samlet inspiration om nogle af de måder, som vi har samarbejdet med praksis om kompetenceudviklingsforløb på.

Vi har også synliggjort forskellige karriereveje; relevante efteruddannelser, der styrker medarbejderens kompetence inden for særlige områder. 

Sygemelding - deltager

Når du deltager på AMU skal du kun melde dig syg/fraværende hvis du er forhindret i at møde på første dag og/eller hvis du er syg på prøvedatoen.

Som udgangspunkt har skolen ikke brug for at få at vide, når du er syg i løbet af uddannelsen. Det skyldes, at du vil blive registreret fraværende, når du ikke er mødt op, uanset årsagen.

Husk dog altid at give din arbejdsgiver besked når du er syg.

VEU-godtgørelse

Deltagere på AMU, der er i arbejde og hvis højeste uddannelse er en erhvervsuddannelse kan søge VEU-godtgørelse samt transportgodtgørelse.

VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

VEU-godtgørelse udbetales til:
– arbejdsgiver, hvis medarbejderen får løn under uddannelsen.
– deltageren, hvis medarbejderen ikke får løn under kurset.

Transportgodtgørelse udbetales altid til deltageren, hvis kriterierne for godtgørelse er opfyldt.

VEU-godtgørelse og transportgodtgørelse skal søges digitalt via tilmeldingen på voksenuddannelse.dk

Kost og logi

Hvis du skal indkvarteres udenfor din bopæl mens du går på AMU, kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder dog kun hvis:

  • du har mere end 60 km. i transport mellem bopæl og uddannelsessted
  • det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at du er indkvarteret uden for din bopæl.

Læs om reglerne for at få tilskud til kost og logi >>

Full service - GRATIS

Løft den administrative byrde af jeres skuldre med vores Full Service af efteruddannelser - GRATIS! 

Vi klarer tilmeldinger, indkaldelser og ansøgning om VEU- og befordringsgodtgørelse mm. for jer.

Institutioner og virksomheder kan slippe nemt om hele administrationen.
Kontakt os i dag, og hør hvad vi ellers kan tilbyde og hvordan vi kommer i gang med at hjælpe.

 

Vurdering af basale færdigheder

Deltagere i AMU-kurser eller Individuel kompetencevurdering i AMU kan efter ønske få vurderet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik samt vejledning til undervisningsmuligheder heri efter behov.

Kontakt os i god tid inden kursusstart hvis du ønsker Vurdering af basale færdigheder.

Fjernundervisning

Vores ArbejdsMarkedsUddannelser afholdes typisk med 100% tilstedeundervisning.

Op til 75% af undervisningen KAN tilrettelægges med fjernundervisning. Hvis det er tilfældet på et eller flere hold, vil du på kursusbeskrivelsen, kunne se en nærmere beskrivelse af fordelingen af tilstede- og fjernundervisningstimer på det enkelte hold.

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld kontaktformularen

Telefon: 7226 6060 Mail: kurser@sosuh.dk