Hvad kan vi hjælpe med?

Vi tilbyder et uforpligtende møde med en konsulent, hvor I kan høre nærmere om relevante AMU-kurser, mulighederne for virksomhedstilpasning samt tilskudsmuligheder.

Priser på konsulentydelser

En IDV-dag (indtægtsdækket virksomhed) kan fx være en temadag for tværfagligt personale, som tilrettelægges efter jeres specifikke behov og ønsker.

En IDV-dag af seks timer koster 14.400 kr.

Transport ved virksomhedsforlagt undervisning (AMU og IDV): 500 kr. pr dag

Kursisterne tilmeldes i den rækkefølge, som de tilmelder sig via efteruddannelse.dk.

Udebliver en deltager første dag, eller melder fra senere end en uge før kursusstart, opkræver SOSU H betaling fra arbejdsgiveren. Det er altid muligt for arbejdsgiver at erstatte en deltager med en anden helt op til kursusstart.

Udeblivelse fra kursets første dag opkræves 3.500 kr. for kurser over 37 timer og 2.500 kr. for kurser på 37 timer eller mindre.

Framelding senere end en uge før kursusstart opkræves 2.500 kr. for kurser over 37 timer og 1.500 kr for kurser på 37 timer eller mindre.

Arbejdsgiveren fritages for betaling, hvis det kan dokumenteres at udeblivelse eller framelding skyldes sygdom eller nyt arbejde, og er meddelt skriftligt til SOSU H på kursus@sosuh.dk inden kursusstart.

Pr. 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med prøve.
For at opnå AMU-bevis skal prøven være bestået.
Ved ikke-bestået prøve, er der mulighed for at gå til omprøve eller at få udstedt et deltagerbevis.

Tilmelding til morgenmøde 22. november 2019

Velkommen til morgenmøde om kurser i AMU-systemet målrettet personale på daginstitutionsområdet. Kom og start dagen med at blive klogere og mød andre dagsinstitutionsledere. Tilmeld dig ved at udfylde info herunder og afslut med at trykke "tilmeld".

Kontakt os