Oplærings-vejleder

Til dig, der ønsker de bedste forudsætninger for at blive en rigtig god oplæringsvejleder

Basis, uddannelsesspor og specialmoduler

Vil du gerne være oplæringsvejleder? Eller er du det allerede og vil gerne fordybe dig? Tag et kig på de fem uddannelsesspor, som vi har udviklet til dig, der vil fordybe dig i særlige temaer efter basisuddannelsen.

Uddannelserne i sporet har en rød tråd og faglig-pædagogogisk sammehæng, og vi anbefaler at tage dem i rækkefølge. Men du har frit valg, også på tværs af sporene, til at vælge det, du er interesseret i. Der er også en række spændende specialmoduler, du kan fordybe dig i. Hvad vej vil du?

Oplæringsvejleder

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSA
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:28-05-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:25-06-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:03-07-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:12 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:16-09-2024
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-09-2024
Ledelse og samarbejde i ældreplejen
Sted:Herlev
Varighed:6 Dage
Næste startdato:05-11-2024
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for PAU
Sted:Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:12-11-2024

Basismoduler - her starter du

Basis

Bliv i stand til at tilrettelægge og gennemføre vejledning i forhold til udviklingen af kompetencerne hos dine PAU- eller SOSU-elever. Du får bl.a. redskaber og metoder til vejledning, samtaler og evaluering.

 • Vejledning ud fra elevens forudsætninger
 • Samspil mellem skole og praktik.
 • Pædagogiske læringsmetoder
 • Kommunikation og samarbejde
 • Din arbejdsplads som oplæringsplads og læringsrum.

Oplæringsvejleder, PAU- & SOSU-elever, 11 dage, AMU 49970,  basismodul

Overbygning

Til dig, der har særlige funktioner i uddannelsesopgaven og har gennemført basis. Gennem metoder der fremmer transfer, bliver du bedre til at støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer

 • Innovative metoder til at understøtte elevens læring
 • Inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere
 • Konfliktløsning
 • Kollegial supervision
 • Udvikling af din vejledningspraksis og praktikstedet som uddannelsessted.

Praktikvejleder, PAU- og SOSU-elever, overbygning, 12 dage, AMU 48381

Kommunikation i praksis - uddannelsesspor

Få styr på grundlæggende anerkendende kommunikationsredskaber. Bidrag til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde.

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet, 3 dage, AMU 42834
Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet, 3 dage, AMU 41687

Det professionelle relationsarbejde - uddannelsesspor

Hvad betyder den professionelle relation i omsorgsarbejdet? Kan du identificere tegn på svigt i den professionelle relation? Lær at anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med eleven.

 • Professionalisering af faglige relationer, 5 dage, AMU 48979
 • Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet, 4 dage, AMU 48670

Selvledelse for oplæringsvejledere og uddannelsesansvarlige - uddannelsesspor

Vær selvledende i din jobfunktion. Ud fra grundlæggende pædagogiske principper lærer du at tage initiativ til og varetage formidlings- og vejledningsopgaver, samt at bidrage aktivt til at skabe en lærende kultur. Ud fra grundlæggende principper og metoder kan du give og modtage kollegial supervision.

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet , 4 dage, AMU 40598
Kollegial supervision, 5 dage, AMU 40144

Oplæringsvejlederens pædagogiske praksis - uddannelsesspor

Bliv i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer. Du får ny viden om didaktiske modeller, pædagogiske principper og læreprocesser, der styrker dine kompetencer til at styre et læringsforløb.

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats, 5 dage, AMU 42923
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde, 4 dage, AMU 47941

Refleksion og digital vejledning - uddannelsesspor

Lær at forholde dig til egne læreprocesser, anvende refleksionsmetoder og redskaber. Dermed er du i stand til løbende at justere og forbedre din vejledningspraksis. Få viden om de læringsmuligheder, digitale redskaber giver til kommunikation, vejledning og feedback, der fremmer elevens refleksion og læring.

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis, 3 dage, AMU 48729
Digitale vejlederkompetencer, 2 dage, AMU 20813

Specialmoduler

Ajourføring

Få ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, så du fortsat kan udføre kvalificeret praktikvejledning. Lær bl.a. om feedback som læringsmetode.

Ajourføring 3 dage, AMU 48382

Særlig indsats

Lær at planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger. Tag udgangspunkt i elevens ressource, og reflekter over egen rolle og betydningen af et anerkendende, støttende og udviklinde læringsmiljø.

Særlig indsats 5 dage, AMU 42923

Simulation som pædagogisk metode

Lær at anvende det 3. læringsrum - simulation som pædagogisk metode til at rammesætte og facilitere elevens refleksion og læring.

Simulation som pædagogisk metode 5 dage, AMU 20952

Digitale vejlederkompetencer

Få viden om de læringsmugligheder, digitale redskaber giver til kommunikation, vejledning og feedback, der fremmer elevens refleksion og læring.

Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU 2 dage, AMU 20813

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

Bliv dygtig til at vejlede dine SOSU-elever i tværprofessionelle læreprocesser. Få styr på rolle som facilitator og lær om faglige kommunikationsredskaber og dokumentationsprocesser.

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser 3 dage, AMU 49545

EUX, talent

Bliv opmærksom på særlige forhold i vejledningen af EUX- eller talensporselever og lær hvordan du giver dem kvalificeret vejledning. Bl.a. med fokus på metoder der understøtter elevens innovative kompetencer.

EUX, talent 2 dage, AMU 48383

Vejleder for elever på pædagogisk assistentuddannelse?

Hør om forløbet, der er tilrettelagt for vejledere for PAU-elever. Kontakt os, hvis du ikke kan se et aktuelt forløb.
Se filmen

Sådan tilmelder du dig

Se aktuelle uddannelser øverst på siden. Du kan også søge i søgefeltet her

Hvis du ikke kan finde uddannelsen, er den ikke planlagt pt. 

Vi anbefaler dig at udfylde kontaktformularen herunder, så får du en mail, når uddannelsen igen udbydes. 

Udfyld formular

Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig følgende uddannelser;