Hvad er AMU?

Arbejdsmarkedsuddannelserne – i daglig tale forkortet AMU – er for dig der ønsker at tilegne dig kvalifikationer og kompetencer, som du kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

AMU-uddannelser afsluttes med en prøve. Prøven skal du bestå for at få et uddannelsesbevis.
Uddannelsesbeviset er kompetencegivende og kan anvendes i hele landet.

De fleste AMU-uddannelser er gratis for dig, der har en erhvervsuddannelse eller er ufaglært.

Hvem kan deltage?

Alle, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU.

Vi stiller krav om at deltagerens sproglige niveau i dansk er tilstrækkeligt til at følge undervisningen.

Hvis du er ledig skal AMU-uddannelser aftales med Jobcenter eller A-kasse inden tilmelding og SOSU H skal have et betalingstilsagn derfra inden AMU-start.

VEU-godtgørelse

Deltagere på AMU, der er i arbejde og hvis højeste uddannelse er en erhvervsuddannelse kan søge VEU-godtgørelse samt transportgodtgørelse.

VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

VEU-godtgørelse udbetales til:
– arbejdsgiver, hvis medarbejderen får løn under AMU-kurset.
– deltageren, hvis medarbejderen ikke får løn under kurset.

Transportgodtgørelse udbetales altid til deltageren, hvis kriterierne for godtgørelse er opfyldt.

VEU-godtgørelse og transportgodtgørelse skal søges digitalt via kursustilmeldingen på www.efteruddannelse.dk

Ofte stillede spørgsmål

Optagelse på AMU-kurser sker efter “først til mølle” princippet, dog under forudsætning af at du har de faglige forudsætninger. Er der ikke plads på det ønskede kursus, kan du komme på venteliste. I så fald skal du kontakte os direkte per mail eller tlf.

Kursisterne tilmeldes i den rækkefølge, som de tilmelder sig via efteruddannelse.dk.

Udebliver en deltager første dag, eller melder fra senere end en uge før kursusstart, opkræver SOSU H betaling fra arbejdsgiveren. Det er altid muligt for arbejdsgiver at erstatte en deltager med en anden helt op til kursusstart.

Udeblivelse fra kursets første dag opkræves 3.500 kr. for kurser over 37 timer og 2.500 kr. for kurser på 37 timer eller mindre.

Framelding senere end en uge før kursusstart opkræves 2.500 kr. for kurser over 37 timer og 1.500 kr for kurser på 37 timer eller mindre.

Arbejdsgiveren fritages for betaling, hvis det kan dokumenteres at udeblivelse eller framelding skyldes sygdom eller nyt arbejde, og er meddelt skriftligt til SOSU H på kurser@sosuh.dk inden kursusstart.

Når du deltager på AMU-kurser skal du kun melde dig syg/fraværende hvis du er forhindret i at møde på første kursusdag og/eller hvis du er syg på prøvedatoen.

Som udgangspunkt har skolen ikke brug for at få at vide når du er syg i løbet af kurset. Det skyldes at du vil blive registreret fraværende når du ikke er mødt op, uanset årsagen.

Husk dog altid at give din arbejdsgiver besked når du er syg.

Pr. 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med prøve.
Prøven afholdes så vidt muligt på kursets sidste dag, medmindre der informeres om andet på kursets første dag.
For at opnå AMU-bevis skal prøven være bestået.
Ved ikke-bestået prøve, er der mulighed for at gå til omprøve eller at få udstedt et deltagerbevis.

For klagevejledning vedr. AMU-prøver henvises til skolens generelle klagevejledning her

Skal du bruge hjælpemidler på dit kursus, så kontakt os hurtigst muligt på tlf. 7226 6060.

Se mere om mulighederne her

Alle former for tobak og tobakslignende produkter: cigaretter, e-cigaretter, snus, tyggetobak, nikotinposer, skrå mm. må ikke anvendes mens du deltager på kursus, uddannelse eller andet på SOSU H.
Det er tilladt at benytte nikotintyggegummi eller nikotinplaster, hvis dette gør det muligt for en ryger at overholde den røgfri skoletid.

Kontaktinformation