Hvad er AMU?

Arbejdsmarkedsuddannelserne – i daglig tale forkortet AMU – er for dig der ønsker at tilegne dig kvalifikationer og kompetencer, som du kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

AMU-kurser er kompetencegivende uddannelser der kan anvendes i hele landet.

AMU-kurser er som regel af 1-5 dages varighed tilrettelagt med undervisning i tidsrummet 8.00 -16.00.

Hvem kan deltage?

Alle, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU.

Vi stiller krav om at deltagerens sproglige niveau i dansk er tilstrækkelig til at at følge undervisningen.

Som ledig skal AMU-kurser aftales med Jobcenter eller A-kasse inden tilmelding og SOPU skal have et betalingstilsagn derfra inden kursusstart.

VEU-godtgørelse

Deltagere på AMU, der er i arbejde og hvis højeste uddannelse er en erhvervsuddannelse kan søge VEU-godtgørelse.

VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen – for en fuldtidsbeskæftiget udgør beløbet 860 kr. pr. hele kursusdag.

VEU-godtgørelse udbetales til:
– arbejdsgiver, hvis medarbejderen får løn under AMU-kurset.
– deltageren, hvis medarbejderen ikke får løn under kurset.

VEU-godtgørelse skal søges digitalt via kursustilmeldingen på www.efteruddannelse.dk

VEU-godtgørelses-ansøgninger behandles af AUB

VEU-godtgørelse udbetales af AUB

 

Udliciteringsaftaler

 

Følgende private virksomheder har i 2019 indgået udliciteringsaftaler om afholdelse af de anførte AMU-uddannelser.

 

FAKULTETET v/ Michael Schøtt
klosterhaven 29
4180  Sorø

48101 – Medicinadministration

 

Randi Jansdorf
Tårsvej 154
4900 Nakskov

48101 – Medicinadministration

 

God Omsorg ApS/ v Maria Pedersen
Vibevej 4, 3. th.
2400  København NV

44327 – Omsorg for personer med demens

 

Rosendahl Coaching v/ Helene Hillersdal
Nørre Torv 14, 1. sal
3160 Espergærde

44327 – Omsorg for personer med demens
40144 – Kollegial supervision på pæd.- eller sosu-området
40805 – Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

 

Kim Kruse
Roskildevej 46
2000 Frederiksberg

40599 – Arbejde med sindslidende med misbrug
48390 – Arbejde med laveffektive metoder – Low Arousal

 

 

Udliciterings- og udbudspolitik

Skolen vil løbende vurdere behovet for at udlicitere AMU mål på de områder, hvor vi ikke selv ser os i stand til at dække behovet.

Skolen indgår løbende partnerskabsaftaler mm. i forhold til udbudsforpligtigelsen på de godkendte AMU mål.
SOSU H har i perioden 1. september 2018 til 1. september 2019 indgået aftale med Københavns Professionshøjskole om udlægning af FKB 2726, dvs. KP udlægger til SOSU H.
Aftalekontrakt kan ses her

Der er i perioden 1. maj 2019 til 31. oktober 2019 indgået aftale med HRS Hotel og Restaurant Skolen forår 2019 om udlægning af kursus 47313.
Aftalekontrakt kan ses her

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev

Kursusnyhedsbrevet giver dig nyt om aktuelle kurser og kompetenceudvikling. Tilmeld dig ved udfylde mailadresse herunder og bekræfte den mail, du modtager efterfølgende.

Kontaktinformation