Corona / COVID-19

Se info fra SOSU H om Corona / COVID-19 her

Hvad er AMU?

Arbejdsmarkedsuddannelserne – i daglig tale forkortet AMU – er for dig der ønsker at tilegne dig kvalifikationer og kompetencer, som du kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

Fra 2020 afsluttes AMU-kurser med en prøve. Prøven skal du bestå for at få et uddannelsesbevis.
Uddannelsesbeviset er kompetencegivende og kan anvendes i hele landet.

De fleste AMU-kurser er gratis for dig, der har en erhvervsuddannelse eller er ufaglært.

Hvem kan deltage?

Alle, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU.

Vi stiller krav om at deltagerens sproglige niveau i dansk er tilstrækkeligt til at følge undervisningen.

Hvis du er ledig skal AMU-kurser aftales med Jobcenter eller A-kasse inden tilmelding og SOSU H skal have et betalingstilsagn derfra inden kursusstart.

VEU-godtgørelse

Deltagere på AMU, der er i arbejde og hvis højeste uddannelse er en erhvervsuddannelse kan søge VEU-godtgørelse samt transportgodtgørelse.

VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

VEU-godtgørelse udbetales til:
– arbejdsgiver, hvis medarbejderen får løn under AMU-kurset.
– deltageren, hvis medarbejderen ikke får løn under kurset.

Transportgodtgørelse udbetales altid til deltageren, hvis kriterierne for godtgørelse er opfyldt.

VEU-godtgørelse og transportgodtgørelse skal søges digitalt via kursustilmeldingen på www.efteruddannelse.dk

For ledige

Er du ledig og interesseret i efter-og videreuddannelse indenfor det sundhedsfaglige eller pædagogiske område? Så tilbyder SOSU H forskellige kurser, som kan hjælpe dig med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

På www.voksenuddannelse.dk kan du søge kurser indenfor positivlisterne indenfor 6 ugers jobrettet uddannelse og indenfor den Regionale positivliste

Hvis du er ledig, kan du både vælge enkeltkurser og kursuspakker. Tilmelding sker ved at kontakte os på tlf. nr. 7226 6000 eller e-mail: kurser@sosuh.dk

Se alle kurser her.

Ofte stillede spørgsmål

Optagelse på AMU-kurser sker efter “først til mølle” princippet, dog under forudsætning af at du har de faglige forudsætninger. Er der ikke plads på det ønskede kursus, kan du komme på venteliste. I så fald skal du kontakte os direkte per mail eller tlf.

Kursisterne tilmeldes i den rækkefølge, som de tilmelder sig via efteruddannelse.dk.

Udebliver en deltager første dag, eller melder fra senere end en uge før kursusstart, opkræver SOSU H betaling fra arbejdsgiveren. Det er altid muligt for arbejdsgiver at erstatte en deltager med en anden helt op til kursusstart.

Udeblivelse fra kursets første dag opkræves 3.500 kr. for kurser over 37 timer og 2.500 kr. for kurser på 37 timer eller mindre.

Framelding senere end en uge før kursusstart opkræves 2.500 kr. for kurser over 37 timer og 1.500 kr for kurser på 37 timer eller mindre.

Arbejdsgiveren fritages for betaling, hvis det kan dokumenteres at udeblivelse eller framelding skyldes sygdom eller nyt arbejde, og er meddelt skriftligt til SOSU H på kurser@sosuh.dk inden kursusstart.

Pr. 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med prøve.
Prøven afholdes så vidt muligt på kursets sidste dag, medmindre der informeres om andet på kursets første dag.
For at opnå AMU-bevis skal prøven være bestået.
Ved ikke-bestået prøve, er der mulighed for at gå til omprøve eller at få udstedt et deltagerbevis.

For klagevejledning vedr. AMU-prøver henvises til skolens generelle klagevejledning her

Skal du bruge hjælpemidler på dit kursus, så kontakt os hurtigst muligt på tlf. 7226 6060.

Se mere om mulighederne her

Tilmeld dig nyhedsbrev

SOSU H Kursuscenter udsender Kurser & Kompetencer cirka 8 gange årligt. Her får du nyt om AMU og inspiration til din kompetenceudvikling.

Kontaktinformation