Hvad lærer du på Grundforløb 1?

På Grundforløb 1 bliver du introduceret til at gå på en erhvervsuddannelse. Du bliver også sporet ind på, hvilken uddannelse du vil begynde på efterfølgende på Grundforløb 2.

Du skal lære at koble teori og praksis. Derfor arbejder du med konkrete, erhvervsrettede cases og projekter, som relaterer sig til den teori, du lærer. I løbet af skoledagen møder du forskellige måder at arbejde på, fx faglige oplæg, fysisk aktivitet, faglig fordybelse og valgfag.

På alle fagretninger kommer du til at arbejde med at planlægge, evaluere og dokumentere aktiviteter, som kan være rettet mod ældre, handicappede eller børn. Uanset hvilken fagretning du vælger, kan du efterfølgende frit vælge Grundforløb 2 – også på en anden erhvervsskole. Hvis du er interesseret i EUX – Velfærd skal du vælge den fagretning, fordi du har fag på højere niveau.

Fagretninger

Sundhedslinjen

Fokus på SOSU-uddannelserne samt processer og metoder, som indgår i en SOSU-hjælpers arbejdsdag. Du har også fokus på kommunikation og samarbejde med relevante grupper og på de faktorer, der påvirker levevilkår og sundhed.

Innovationslinjen

Fokus på både SOSU-uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. Der er fokus på at anvende innovative metoder i løsningen af arbejdsopgaver. Du vil lave mindst èt virtuelt eller fysisk produkt til at arbejde med kommunikation i forhold til pårørende og/eller forældre.

Den pædagogiske linje

Fokus på den pædagogiske assistentuddannelse samt processer og metoder, som indgår i en pædagogisk assistents arbejdsdag. Du har også fokus på samarbejdet med relevante faggrupper og forældre og vil arbejde med livstilsfaktorers betydning for sundhed, bl.a. hygiejne, kost og fysisk form.

EUX – Velfærd

Du får travlt med både hænder og hoved på en EUX – Velfærd. Her kombinerer du uddannelsen til SOSU-assistent eller pædagogisk assistent med en studentereksamen. På GF1 har du dansk, engelsk og samfundsfag på c-niveau. Læs mere om EUX her.

Fakta

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolen, eller tog afgangsprøve for mindre end 2 år siden.

Varighed: 5 måneder

Ofte stillede spørgsmål

Grundforløb 1 er for dig, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse.

For at starte på grundforløb 1, skal du;

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig)
  • være vurderet uddannelsesparat
  • have indsendt din studievalgsportfolio

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 søger du via optagelse.dk

Du søger om optagelse på hovedforløbet i den kommune, hvor du gerne vil være elev.

Få et overblik over datoer for uddannelsesstart og ansøgningsfrister her

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU. Læs mere og søg om SU på SU.dk

Du har mulighed for at købe et Ungdomskort, som elev på grundforløb 1 og 2. Læs mere og søg om godkendelse på ungdomskort.dk

Få hjælp og svar her