Kvalitet

Evalueringer, nøgletal og politikker

Formål med kvalitetsarbejdet

Kvalitetsarbejdet er alt det, vi gør, for at sikre elever og kursister en god uddannelse. Det handler bl.a. om evalueringer, og hvordan vi følger op på dem, samt vores indsatser for øget gennemførelse og trivsel.

Formålet med kvalitetsarbejdet er, at: 

  • Udvikle kvaliteten af kerneopgaven, som er undervisning og læring.
  • Understøtte kvaliteten generelt på SOSU H på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan.
  • Understøtte udviklingen af gode resultater, processer og procedurer i overensstemmelse med SOSU H’s mål, vision og værdier om at udvikle og udbyde uddannelser af høj kvalitet.
  • Arbejde ud fra et dynamisk og systematisk kvalitetskoncept til gavn for interne og eksterne interessenter.
  • SOSU H’s tætte samarbejdspartnere har mulighed for indsigt i og indflydelse på kvalitetsarbejdet og derigennem bidrage til en øget kvalitet i uddannelserne.
  • Fremme en evalueringskultur på SOSU H.
  • Leve op til kravene i love og bekendtgørelser vedr. området.

Værd at vide om kvalitetsarbejdet

Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Vores beskrivelse af kvalitetsarbejdet kan du læse her

Elevtrivselsundersøgelse

SOSU H gennemfører hvert år Elevtrivselsundersøgelse (ETU).

ETU 2023

ETU 2022

ETU 2021

 

Løbende resultatvurdering

Resultater af den løbende resultatvurdering i forhold til 4 klare mål. 

Kompetencecenterets kvalitetsarbejde

Læs mere om Kompetencecenterets udbud og evaluering af arbejdsmarkedsuddannelser her

Medarbejdertrivselsundersøgelse

SOSU H gennemfører hvert år en Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU). Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen tager temperaturen på, hvordan medarbejderne oplever hverdagen og jobbet.

MTU 2023

MTU 2021

MTU 2019

Nøgletal
Opfølgningsplan

I Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kap. 2, stk. 2 (BEK nr. 1619 af27/12/2019) fremgår det, at skolen årligt skal gennemføre en selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning. Denne selvevaluering skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen.

På baggrund af selvevalueringen har skolen udarbejdet en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og en tidsplan for opfølgningen.

Opfølgningsplan 2023

Opfølgningsplan 2022

Opfølgningsplan 2021

 

Politikker
Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

SOSU H gennemfører hvert år Virksomhedstilfredshedsundersøgelse - VTU.

VTU 2023

VTU 2022

VTU 2021

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering

SOSU H har i 2021-22 gennemført en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurdering 2021