Billede af en gruppe elever der sidder på et bord og hygger sig i pausen.

Det lærer du

10. klasse

Du får styr på de grundlæggende færdigheder, når du undervises i 10. klasses fagene dansk, engelsk og matematik. Vi underviser på mange forskellige måder og steder, blander fag og temaer, så du fx har matematik i Tivoli, gennemfører forbrugerundersøgelser i centeret og laver kulturelle studier på kirkegården.

I klasselokaler indretter vi institutioner til børn, unge og ældre, eller laver oplysningskampagner om søvn og stress. Og vi diskuterer kropsidealer, kønsidentitet, rusmidler på dansk og engelsk.

Grundforløb

Du veksler mellem 10. klasses fag og grundforløb 1, der er første skridt på erhvervsuddannelserne for alle unge, der kommer direkte fra folkeskolen. Grundforløb 1 består af erhvervsfag, der introducerer og gør dig klar til at starte på alle erhvervsuddannelser. Du lærer om samfund, sundhed og arbejdspladskultur, og får viden om proces og metode. Læs mere om grundforløb 1

Fagretning

Gennem dit valg af fagretning, får du særligt fokus på det, der interesserer dig. Du kan vælge mellem innovation, SOSU og pædagogik. Valgfaget sundhed og sociale forhold er for alle. Du vil opleve, at sundhed, omsorg og pædagogik er en rød tråd gennem alt, det vi laver.

Jeg har lært nye mennesker at kende og oplever, at jeg er blevet mere selvstændig. Lærerne virker meget engagerede og kan gøre en motiveret til at være i skolen. / SOSU H elev

Billede af elever der sidder med en Torso.

Bliv en del af SOSU H

Vi starter gerne dagen med en sang, og gør meget ud af at skabe et godt socialt og fagligt fællesskab på skolen. Det er nemlig et godt fundament at lære på. Vi arrangerer introtur, har aktiviteter ud af huset og en studietur til en europæisk storby i løbet af året (mindre egenbetaling)

Hverdagen er den vigtigste. Vi har et hyggeligt skolemiljø, med gode muligheder for studieaktiviteter og gode pauser, hvor du kan spille bordfodbold eller besøge kantinen.

Du vil opleve at blive en del af en stor skole (Danmarks største SOSU-skole), hvor der sker en masse og er et tydeligt fokus på at skabe de bedste uddannelser.

Skolen rummer Videnscenter for Velfærdsteknologi, som har fingeren på pulsen i forhold til den nyeste velfærdsteknologi, og hvordan den anvendes i sundhedssektoren.

Faktaboks

10. klasse 20/20 varer et år og afsluttes med afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.

Der er ikke prøve i grundforløb 1 fagene, men de bedømmes bestået/ikke bestået.

Du skal opfylde adgangskravene til grundforløb 1, for at starte på 10.klasse 20/20. De er beskrevet under ”Ofte stillede spørgsmål”.

Efter 20/20

Du er klar til at søge videre på grundforløb 2 her eller på andre erhvervsskoler. Her kan du søge SOSU-assistent, SOSU-hjælper eller pædagogisk assistent.

Du kan også søge ind på gymnasiet (STX, HHX, HTX eller HF).

Du skal selvfølgelig være opmærksom på de forskellige adgangskrav, der er.

Ofte stillede spørgsmål

Begge 10. klasser styrker din faglighed, gør dig klar til mere uddannelse og giver dig mulighed for at afklare, hvad du vil bagefter.

På 20/20 tager du både 10. klasse og grundforløb 1. Det betyder, at du bagefter kan søge direkte på grundforløb 2, gymnasie eller HF. Du skal være vurderet uddannelsesparat.

På EUD10 tager du 10 klasse og har intro til erhvervsfag og brobygning. Bagefter kan du søge ind på grundforløb 1, EUX, gymnasie eller HF. Det er for dig, der ikke er vurderet uddannelsesparat. Læs mere her 

EUD10 udbydes kun i København. 20/20 udbydes i Hillerød og København

 

Grundforløb 1 er for dig, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse.

For at starte på grundforløb 1, skal du;

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) fra folkeskolen
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik fra 9. klasse (skriftlig) eller fra 10. klasse (skriftlig og mundtlig)
  • være vurderet uddannelsesparat
  • have indsendt din studievalgsportfolio

Få hjælp og svar her