Klar til en ny start

Har du anden uddannelse eller erfaring?

Vi sætter pris på det du kommer med - og der kan være mulighed for afkortninger.

Velkommen

Eleverne på SOSU H er mellem 16 og 66. Deres forskellige erfaringer med uddannelse og job - og alt det andet, de kommer med - er med til at skabe et spændende studiemiljø. 

Hvis du har anden uddannelse eller relevant erhvervserfaring, kan der være mulighed for afkortning af din uddannelse. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Vi er klar til at hjælpe dig godt på vej til en spændende karrierevej. 

Kom godt i gang

Din uddannelse starter med et grundforløb. Når det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen, så starter du med et grundforløb 2. Det gælder også, selvom du har anden uddannelse. 

Hvis du har brug for at blive klar til at starte uddannelse, så kan du vælge et 10 ugers grundforløb plus. Her kan du fx opgradere dine it-færdigheder eller lære vigtige fagord. 

Hvis du er ledig og gerne vil finde ud af om social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område er noget for dig, kan du starte med et 6 uger intro-forløb. 

Kontakt os gerne i uddannelsesvejledningen, hvis du har spørgsmål. 

Hvad vil du vide mere om?

Adgangskrav

Du skal opfylde de almindelige adgangskrav og dem læser du om på de forskellige uddannelsessider. 

Find dem her

Hvor meget godskrivning kan jeg få for anden uddannelse?

Student

Har du en studentereksamen og vil tage en SOSU-uddannelse, så læs mere her

Gymnasiale fag

Dansk: Minimum C niveau: Gennemsnit af mundtlig/skriftlig: bestået. Godskrivning for undervisning og eksamen. 

Engelsk, valgfag: Minimum C niveau: Gennemsnit af mundtlig/skriftlig: bestået. Godskrivning for undervisning og eksamen. 

Naturfag: Fysik, kemi og matematik. Alle tre fag bestået på minimum C niveau. Godskrivning for eksamen, men deltager i undervisning. 

Delvis uddannelse

Hvis du har en delvist gennemført uddannelse, så tal med en uddannelsesvejleder på SOSU H. Husk at medbringe dokumentation for det gennemførte.

Grundforløb 2 pædagogisk assistent

Hvis du har gennemført og bestået grundforløb 2 mod pædagogisk assistent afkortes dit grundforløb 2, hvis du starter på uddannelsen til social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper.

Du skal blot have 4 ugers naturfag, inkl. certifikater i brandbekæmpelse og førstehjælp. 

Hvordan søger jeg om godskrivning? (afkortning af uddannelse)

Hvis du har anden uddannelse eller relevant erhvervserfaring af en vis længde, kan der være grundlag for godskrivning af dele af din uddannelse - det vurderer vores vejledere. 

Arbejdsgivererklæring

Kontakt vores uddannelsesvejledning, inden du sender en arbejdsgivererklæring.

Når du har talt med en vejleder, søger du ind på den uddannelse, du ønsker, på optagelse.dk. Her skal du vedhæfte eksamensbeviser for din uddannelse og/eller en arbejdsgivererklæring. Herefter vurderer uddannelsesvejledningen, om du kan få godskrivning.

En arbejdsgivererklæring anvendes til at dokumentere relevant beskæftigelse. Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver skal udfylde den elektronisk, hvorefter den sendes til din mailboks. Du skal selv vedhæfte den til din ansøgning på optagelse.dk

Arbejdsgivererklæring og vejledning finder du her

 

Realkompetenceafklaring – for dig over 25 år

Er du over 25 år, og har du meget relevant erhvervserfaring, vil uddannelsesvejledningen vurdere, om der er behov for, at du møder ind til en grundigere afklaring af dine reelle kompetencer.

Realkompetenceafklaring

Er du over 25 år, og har du meget relevant erhvervserfaring, vil uddannelsesvejledningen vurdere, om der er behov for at du møder ind til en grundigere afklaring af dine reelle kompetencer.

For at uddannelsesvejledningen kan vurdere, om der er behov for en realkompetencevurdering, skal du oprette en ansøgning til grundforløb 2 på www.optagelse.dk 

Ansøgningen skal indeholde relevant dokumentation for tidligere uddannelse og erfaring.

Brancheskift - for dig, der vil skifte spor

Mange af vores elever kommer fra andre brancher, så du er ikke alene, hvis du overvejer et sporskifte. Mange skifter til området, fordi de har en drøm om at arbejde med mennesker og ønsker at mærke, at de gør en forskel.

Andre skifter spor på grund af ændrede forhold i deres branche eller familieforhold, der giver dem lyst til en ny start. 

Særligt social- og sundhedsområdet har rigtig gode jobmuligheder, og mange finder en stor glæde i det daglige arbejde. 

Social- og sundhedsassistent - for dig, der er fyldt 25 år

Kommunerne er forpligtet til at ansætte voksne elever på uddannelsen til SOSU-assistent, allerede når de starter på grundforløb 2.

Det betyder, at hvis du er fyldt 25 år, er du sikret ansættelse og løn på grundforløbet. Du skal naturligvis opfylde de almindelige adgangskrav og være optaget på skolen.

Dette gælder almindelig elevløn. Se elevsatser hos FOA her

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge voksenelevløn. Den er ca. det dobbelte af en normal elevløn. Det er din arbejdsgiver, der afgør, om du kan få voksenelevløn. 

Er du ledig?

Hvis du er ledig, kan du måske starte på din uddannelse, mens du er på dagpenge på den ordning, der hedder uddannelsesløftet. Her får du udbetalt 80% af dagpengesatsen, hvis du starter på en uddannelse.

Hvis dit jobcenter godkender det, kan du begynde på uddannelsen allerede i starten af din ledighedsperiode.

For at komme i betragtning til et uddannelsesløft skal man opfylde visse betingelser. Kontakt dit jobcenter for yderligere information og spørgsmål, hvis du;

  • er ledig og fyldt 30 år
  • opfylder de almindelige krav til optagelse på uddannelsen

Det gælder uddannelserne til: 

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedshjælper

Portør - for dig, der er fyldt 18

Her kan du læse mere om uddannelsen til portør, som bl.a. kræver, at du er fyldt 18 år. 

Er du 25 år og har du relevant erfaring?

Erhvervsuddannelse for voksne uden oplæring (EUV1) er en uddannelsesvej for dig, der har flere års relevant erfaring inden for området og som er fyldt 25 år. 

Det er en mulighed for dig, der vil være pædagogisk assistent eller social- og sundhedshjælper - og som opfylder kravene. Det kræver typisk, at du har arbejdet som ufaglært eller vikar i flere år. 

Har du spørgsmål?

Uddannelsesvejlederne er klar til at hjælpe dig videre.

Hvis du har spørgsmål om uddannelser, adgangskrav, karrieremuligheder og andet, så kontakt os.