Læs videre i følgende dokumenter og sider for at få et nærmere indblik i kvalitetsarbejdet på SOSU H.

Årshjul for kvalitetsarbejdet

Kommer snart.

Formål med kvalitetsarbejdet

  • At udvikle kvaliteten af kerneopgaven, som er undervisning og læring.
  • At understøtte understøtte kvaliteten generelt på SOSU H på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan.
  • At understøtte udviklingen af gode resultater, processer og procedurer i overensstemmelse med SOSU H’s mål, vision og værdier om at udvikle og udbyde uddannelser af høj kvalitet.
  • At arbejde ud fra et dynamisk og systematisk kvalitetskoncept til gavn for interne og eksterne interessenter.
  • At SOSU H’s tætte samarbejdspartnere har mulighed for indsigt i og indflydelse på kvalitetsarbejdet og derigennem bidrage til en øget kvalitet i uddannelserne.
  • At fremme en evalueringskultur på SOSU H.
  • At leve op til kravene i love og bekendtgørelser vedr. området.