Hospital

Til dig, der arbejder på hospital

Hospitalsområdet

For dig der arbejder på sygehus, sundhedshus eller klinik.
Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSA
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:26-02-2024
Forflytning og speciallejring
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:12-03-2024
Portørens kontakt med psykisk syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-04-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:08-04-2024
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:11-04-2024
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Hvad fejler den syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:22-04-2024
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:23-04-2024
Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:29-04-2024
Sterilassistent
Sted:København N
Varighed:10 Dage
Næste startdato:13-05-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:12 Dage
Næste startdato:13-05-2024
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 2
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-05-2024
Kliniske opgaver i almen praksis
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-05-2024
Assistenten i det tværgående samarbejde
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:21-05-2024
Injektion af medicin
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:06-06-2024
Somatiske sygdomme hos mennesker med sindslidelser
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:10-06-2024
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:17-06-2024
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-06-2024
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:03-07-2024
Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:05-08-2024
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-08-2024
Medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:26-08-2024
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Borgere med multisygdomme
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-10-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:28-10-2024
Værtskab og sociale rammer for ældres måltider
Sted:Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:01-11-2024
Simulation som pædagogisk metode
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-11-2024
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:19-11-2024
Samarbejde med pårørende
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-11-2024
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-12-2024