Pædagogisk område

Til dig, der arbejder på det pædagogiske område

Pædagogisk område

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Tilmelding til familieplejernes temadage 2023 - OBS tilmelding er bindende!
Sted:Brøndby
Varighed:4 Dage
Næste startdato:20-09-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:09-10-2023
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-10-2023
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:30-10-2023
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:01-11-2023
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:06-11-2023
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:07-11-2023
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:08-11-2023
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:09-11-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for PAU
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:13-11-2023
Den styrkede pædagogiske læreplan
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:14-11-2023
Børn med sproglige udfordringer 3
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:20-11-2023
AMU-pakke til det specialiserede socialområde
Sted:Herlev
Varighed:17 Dage
Næste startdato:20-11-2023
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-11-2023
Evaluering af pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:22-11-2023
Voksenhandicap - aldring og demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:27-11-2023
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:27-11-2023
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:29-11-2023
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:29-11-2023
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Arbejdet med for tidligt fødte børn
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Samarbejde i teams
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:06-12-2023
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:7 Dage
Næste startdato:12-12-2023
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:13-12-2023
Overbygningsudd. det specialiserede voksenområde
Sted:Herlev
Varighed:35 Dage
Næste startdato:15-01-2024
Børns sproglige udvikling 1
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:18-01-2024
Børn og unge med angst
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:01-02-2024
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:05-02-2024
Simulation som pædagogisk metode
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-02-2024
Akut nødhjælp til ældre og handicappede
Sted:Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:28-02-2024
AMU-pakke til dagtilbudsområdet
Sted:Herlev
Varighed:16 Dage
Næste startdato:28-02-2024
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Sted:Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Borgere med misbrugsproblemer
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:14-03-2024
Arbejdet som dagplejer
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:02-04-2024
Magt og omsorg
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Børns kommunikation og sprog 2
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-04-2024
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-04-2024
Børn, natur og udeliv
Sted:Brøndby og Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:22-04-2024
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-04-2024
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:29-04-2024
Styrk din pædagogiske praksis
Sted:Herlev
Varighed:8 Dage
Næste startdato:13-05-2024
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:21-05-2024
Barnets første 1000 dage
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-06-2024
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:11-06-2024
Unge i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-06-2024
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-08-2024
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Mad og måltiders muligheder i dagtilbud
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:02-10-2024
Pædagogiske metoder i ældreplejen
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-10-2024
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Farmakologi i psykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-11-2024
Børns leg og den legende tilgang
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-12-2024
Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-12-2024