Pædagogisk område

Til dig, der arbejder på det pædagogiske område

Pædagogisk område

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Overbygningsudd. det specialiserede voksenområde
Sted:Herlev
Varighed:32 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:02-09-2024
Tilmelding til familieplejernes temadage 2024 - OBS tilmelding er bindende!
Sted:Brøndby
Varighed:1 dag
Næste startdato:03-04-2024
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:25-06-2024
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev og København Ø
Varighed:2 Dage
Næste startdato:26-06-2024
Børns sproglige udvikling 1
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:05-08-2024
Personlig hjælper og ledsager
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-08-2024
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-08-2024
Den styrkede pædagogiske læreplan
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:19-08-2024
AMU-pakke 1 til dagtilbudsområdet EUV1 PAU
Sted:Herlev
Varighed:16 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Arbejdet med for tidligt fødte børn
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:20-08-2024
Forløb - Intro til det specialiserede socialområde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:6 Dage
Næste startdato:27-08-2024
Intro, specialiserede socialområde, samarbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:27-08-2024
Intro, specialiserede socialområde, funktionsneds.
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:03-09-2024
Intro, specialiserede social-område, funktionsneds
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:03-09-2024
Børn, natur og udeliv
Sted:Brøndby
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-09-2024
Vurdering af basale færdigheder
Sted:Herlev
Varighed:0 Dage
Næste startdato:11-09-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:16-09-2024
AMU-pakke 2 mod EUV1 PAU
Sted:Herlev
Varighed:17 Dage
Næste startdato:16-09-2024
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-09-2024
Børns kommunikation og sprog 2
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:25-09-2024
Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:25-09-2024
Samarbejde i teams
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:30-09-2024
Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:01-10-2024
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:08-10-2024
Pædagogiske metoder i ældreplejen
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-10-2024
Styrk din pædagogiske praksis
Sted:Herlev
Varighed:8 Dage
Næste startdato:21-10-2024
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-10-2024
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:24-10-2024
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:28-10-2024
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-11-2024
Simulation som pædagogisk metode
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-11-2024
Magt og omsorg
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:05-11-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde ll
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-11-2024
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og København Ø
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for PAU
Sted:Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:12-11-2024
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-11-2024
Farmakologi i psykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-11-2024
Børns bekymrende adfærd
Sted:Herlev
Varighed:11 Dage
Næste startdato:18-11-2024
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:19-11-2024
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-11-2024
Børn med sproglige udfordringer 3
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-11-2024
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-12-2024
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:09-12-2024
Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-12-2024
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:16-12-2024
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:09-01-2025