Pædagogisk område

Til dig, der arbejder på det pædagogiske område

Pædagogisk område

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-03-2023
Tilmelding til familieplejernes temadage 2023 - OBS tilmelding er bindende!
Sted:Brøndby
Varighed:3 Dage
Næste startdato:25-03-2023
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-04-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:11-04-2023
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Brug af pc på arbejdspladsen
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
En bedre start på livet - 1000 dages programmet
Sted:Herlev
Varighed:Bemærk: 2 hold á 5 dage fra kl. 8.30 - 15.55
Næste startdato:04-05-2023
Børn, natur og udeliv
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:08-05-2023
Bliv klar til arbejde med børn eller ældre
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:09-05-2023
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:12-05-2023
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:15-05-2023
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:22-05-2023
Børns kommunikation og sprog 2
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-05-2023
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:30-05-2023
Arbejdet med for tidligt fødte børn
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:31-05-2023
Barnets første 1000 dage
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:01-06-2023
Pæd-modul til forløb for ledige
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:02-06-2023
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:06-06-2023
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:06-06-2023
Børn med sproglige udfordringer 3
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:12-06-2023
Voksenhandicap - aldring og demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:19-06-2023
Seksualitet og handicappede
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-07-2023
Arbejdet som dagplejer
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:28-08-2023
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:11-09-2023
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:18-09-2023
Børns sproglige udvikling 1
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:20-09-2023
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:01-11-2023
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:09-11-2023
Den styrkede pædagogiske læreplan
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:14-11-2023
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-11-2023
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:12-12-2023