Pædagogisk område

Til dig, der arbejder på det pædagogiske område

Pædagogisk område

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Vurdering af basale færdigheder
Sted:Hillerød
Varighed:0 Dage
Næste startdato:30-11-2022
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:05-12-2022
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:09-01-2023
Brug af pc på arbejdspladsen
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:09-01-2023
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:10-01-2023
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-01-2023
Den styrkede pædagogiske læreplan
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:16-01-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:16-01-2023
Barnets første 1000 dage
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-01-2023
Børns sproglige udvikling 1
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:19-01-2023
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-01-2023
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-01-2023
Magt og omsorg
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:23-01-2023
Arbejdet som dagplejer
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:30-01-2023
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:01-02-2023
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-02-2023
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:06-02-2023
Børn og unge med angst
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:22-02-2023
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:27-02-2023
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:06-03-2023
Arbejdet med for tidligt fødte børn
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:06-03-2023
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:07-03-2023
Forløb - pædagogisk område
Sted:Herlev
Varighed:13 Dage
Næste startdato:13-03-2023
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-03-2023
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:28-03-2023
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-04-2023
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:12-04-2023
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-04-2023
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Børns kommunikation og sprog 2
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Børn, natur og udeliv
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:08-05-2023
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:22-05-2023
Børn med sproglige udfordringer 3
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:12-06-2023
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:14-06-2023
Voksenhandicap - aldring og demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:19-06-2023
Seksualitet og handicappede
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-07-2023