Psykiatri og handicap

Til dig, der arbejder med psykisk syge eller handicappede

Psykiatri og handicap

For dig der arbejder i psykiatrien, socialpsykiatrien, på bosteder eller plejecentre med demente eller med mennesker med handicap.
Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Faglig fordybelse i demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:19 Dage
Næste startdato:02-10-2023
Sondeernæring for sosu assistenter
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:04-10-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:09-10-2023
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-10-2023
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-10-2023
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:25-10-2023
Arbejde med sindslidende med misbrug
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:01-11-2023
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-11-2023
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:07-11-2023
Medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-11-2023
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:08-11-2023
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:09-11-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for PAU
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:13-11-2023
Omsorg for personer med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:20-11-2023
AMU-pakke til det specialiserede socialområde
Sted:Herlev
Varighed:17 Dage
Næste startdato:20-11-2023
Voksenhandicap - aldring og demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:27-11-2023
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:27-11-2023
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:29-11-2023
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:29-11-2023
Assistenten i det tværgående samarbejde
Sted:Herlev og København V
Varighed:4 Dage
Næste startdato:29-11-2023
Inkontinens; Pleje, behandling og vejledning
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Samarbejde i teams
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:7 Dage
Næste startdato:12-12-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSH
Sted:Herlev
Varighed:11 Dage
Næste startdato:12-12-2023
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:13-12-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSA
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:08-01-2024
Overbygningsudd. det specialiserede voksenområde
Sted:Herlev
Varighed:35 Dage
Næste startdato:15-01-2024
Simulation som pædagogisk metode
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-02-2024
Rehabilitering som arbejdsform
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:19-02-2024
Akut nødhjælp til ældre og handicappede
Sted:Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:28-02-2024
Professionalisering af faglige relationer
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Sted:Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Borgere med misbrugsproblemer
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:19-03-2024
Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:02-04-2024
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:11-04-2024
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-04-2024
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-04-2024
Styrk din pædagogiske praksis
Sted:Herlev
Varighed:8 Dage
Næste startdato:13-05-2024
Injektion af medicin
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:06-06-2024
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:10-06-2024
Somatiske sygdomme hos mennesker med sindslidelser
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:10-06-2024
Unge i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-06-2024
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Sang og musik i relationen med mennesker med demen
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:02-07-2024
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-08-2024
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Arbejdet med recovery i psykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Farmakologi i psykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-11-2024
Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-12-2024