Psykiatri og handicap

Til dig, der arbejder med psykisk syge eller handicappede

Psykiatri og handicap

For dig der arbejder i psykiatrien, socialpsykiatrien, på bosteder eller plejecentre med demente eller med mennesker med handicap.
Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:06-02-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever - Fokus 1
Sted:Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:28-02-2023
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:07-03-2023
Omsorg for personer med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:13-03-2023
Medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-03-2023
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:20-03-2023
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:27-03-2023
Faglig fordybelse i demens
Sted:Herlev
Varighed:19 Dage
Næste startdato:12-04-2023
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:12-04-2023
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Brug af pc på arbejdspladsen
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-05-2023
Arbejde med sindslidende med misbrug
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-05-2023
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:22-05-2023
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:30-05-2023
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:06-06-2023
Sang og musik i relationen med mennesker med demen
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:08-06-2023
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:12-06-2023
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-06-2023
Voksenhandicap - aldring og demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:19-06-2023
Seksualitet og handicappede
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-07-2023
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeple
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-08-2023
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:13-09-2023
Somatiske sygdomme hos mennesker med sindslidelser
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:09-10-2023
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:12-12-2023