Psykiatri og handicap

Til dig, der arbejder med psykisk syge eller handicappede

Psykiatri og handicap

For dig der arbejder i psykiatrien, socialpsykiatrien, på bosteder eller plejecentre med demente eller med mennesker med handicap.
Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-08-2024
Omsorg for personer med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:27-08-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSA
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:02-09-2024
Arbejde med sindslidende med misbrug
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:10-09-2024
Vurdering af basale færdigheder
Sted:Herlev
Varighed:0 Dage
Næste startdato:11-09-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:16-09-2024
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-09-2024
Faglig fordybelse i demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:19 Dage
Næste startdato:25-09-2024
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:25-09-2024
Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:25-09-2024
Samarbejde i teams
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:30-09-2024
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Arbejdet med recovery i psykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:08-10-2024
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:16-10-2024
Assistenten i det tværgående samarbejde
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:21-10-2024
Styrk din pædagogiske praksis
Sted:Herlev
Varighed:8 Dage
Næste startdato:21-10-2024
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:22-10-2024
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-10-2024
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:24-10-2024
Værtskab og sociale rammer for ældres måltider
Sted:Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:01-11-2024
Grundlæggende konflikthåndtering
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:01-11-2024
Simulation som pædagogisk metode
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-11-2024
Kompetenceforløb i voksenhandicap/socialpsykiatri
Sted:Herlev
Varighed:32 Dage
Næste startdato:04-11-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde ll
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-11-2024
Ledelse og samarbejde i ældreplejen
Sted:Herlev
Varighed:6 Dage
Næste startdato:05-11-2024
Injektion af medicin
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:07-11-2024
Medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og København Ø
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for PAU
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:12-11-2024
Farmakologi i psykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-11-2024
Børns bekymrende adfærd
Sted:Herlev
Varighed:11 Dage
Næste startdato:18-11-2024
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:20-11-2024
Sansestimulation i hverdagen
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:24-11-2024
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-11-2024
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:09-12-2024
Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-12-2024
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev, Hillerød og København Ø
Varighed:2 Dage
Næste startdato:16-12-2024
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:16-12-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSH
Sted:Herlev
Varighed:11 Dage
Næste startdato:14-01-2025
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:15-01-2025
Sondeernæring for sosu assistenter
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:23-01-2025
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:03-02-2025
Rehabilitering som arbejdsform
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:06-02-2025
Sang og musik i relationen med mennesker med demen
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:10-02-2025
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:03-03-2025
Personlig hjælper og ledsager
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-03-2025
Forløb - Intro til det specialiserede socialområde
Sted:Herlev
Varighed:6 Dage
Næste startdato:24-03-2025
Intro, specialiserede socialområde, samarbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:24-03-2025
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Sted:Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:07-04-2025
Intro, specialiserede socialområde, funktionsneds.
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:09-04-2025
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-04-2025
Videndeling og læring for medarbejdere
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-05-2025
Etablering af teams
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:02-06-2025
Socialpædagogik og aktiverende metoder
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-06-2025
Angst og depression hos ældre
Sted:København V
Varighed:3 Dage
Næste startdato:07-07-2025
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:11-08-2025
Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
Sted:Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:23-09-2025
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:27-10-2025
Voksenhandicap og demens
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:03-11-2025
Seksualitet og handicappede
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-11-2025