Pleje og omsorg

Til dig, der arbejder på plejecenter eller i hjemmepleje

Et billede af social-og sundhedsassistent, der snakker med en borger i en kørestol.

Pleje og omsorg i kommuner

For dig der arbejder på plejecentre, hjemmepleje, rehabilitering eller dagcentre og lignende
Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Bliv forflytningsvejleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:02-10-2023
Faglig fordybelse i demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:19 Dage
Næste startdato:02-10-2023
Sondeernæring for sosu assistenter
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:04-10-2023
AMU-pakke 1 mod EUV 1
Sted:Herlev
Varighed:16 Dage
Næste startdato:04-10-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:09-10-2023
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-10-2023
Kliniske opgaver i almen praksis
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:11-10-2023
Oplæringsvejleder for SSA - Fokus 2
Sted:Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:23-10-2023
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-10-2023
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:25-10-2023
Arbejde med sindslidende med misbrug
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:01-11-2023
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-11-2023
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-11-2023
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:07-11-2023
Medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-11-2023
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:08-11-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for PAU
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:13-11-2023
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:15-11-2023
Omsorg for personer med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:20-11-2023
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 2
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-11-2023
Voksenhandicap - aldring og demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:27-11-2023
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:27-11-2023
Assistenten i det tværgående samarbejde
Sted:Herlev og København V
Varighed:4 Dage
Næste startdato:29-11-2023
Temadag om sprogudviklende metoder
Sted:København V
Varighed:1 dag
Næste startdato:29-11-2023
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Inkontinens; Pleje, behandling og vejledning
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Samarbejde i teams
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-12-2023
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:06-12-2023
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:7 Dage
Næste startdato:12-12-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSH
Sted:Herlev
Varighed:11 Dage
Næste startdato:12-12-2023
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:13-12-2023
Farmakologi i somatikken
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-01-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:08-01-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSA
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:08-01-2024
Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-01-2024
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:15-01-2024
AMU-pakke 2 mod EUV 1
Sted:Herlev
Varighed:20 Dage
Næste startdato:15-01-2024
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:22-01-2024
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:25-01-2024
Simulation som pædagogisk metode
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-02-2024
Rehabilitering som arbejdsform
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:19-02-2024
Akut nødhjælp til ældre og handicappede
Sted:Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:28-02-2024
Professionalisering af faglige relationer
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Borgere med misbrugsproblemer
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:12-03-2024
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:19-03-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:12 Dage
Næste startdato:02-04-2024
Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:02-04-2024
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:11-04-2024
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Magt og omsorg
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-04-2024
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:22-04-2024
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-04-2024
Træning af borgere i eget hjem
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-05-2024
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:21-05-2024
Injektion af medicin
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:06-06-2024
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:07-06-2024
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:10-06-2024
Somatiske sygdomme hos mennesker med sindslidelser
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:10-06-2024
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:11-06-2024
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Sang og musik i relationen med mennesker med demen
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:02-07-2024
Samarbejde med ældre om gode kostvaner
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:04-07-2024
På vej mod SOSU - basis
Sted:Hillerød
Varighed:15 Dage
Næste startdato:12-08-2024
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-08-2024
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Praktisk hjælp til ældre
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:26-08-2024
Pleje og behandling af diabetikere
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-09-2024
Borgere med multisygdomme
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-10-2024
Pædagogiske metoder i ældreplejen
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-10-2024
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024