Pleje og omsorg

Til dig, der arbejder på plejecenter eller i hjemmepleje

Et billede af social-og sundhedsassistent, der snakker med en borger i en kørestol.

Pleje og omsorg i kommuner

For dig der arbejder på plejecentre, hjemmepleje, rehabilitering eller dagcentre og lignende
Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-04-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:11-04-2023
Faglig fordybelse i demens
Sted:Herlev
Varighed:19 Dage
Næste startdato:12-04-2023
Bliv forflytningsvejleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:13-04-2023
Sondeernæring for sosu assistenter
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:18-04-2023
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:18-04-2023
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-04-2023
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Brug af pc på arbejdspladsen
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-05-2023
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-05-2023
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-05-2023
Oplæringsvejleder for SSA - Fokus 2
Sted:Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:02-05-2023
Arbejde med sindslidende med misbrug
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-05-2023
Oplæringsvejleder for SSA - Fokus 3
Sted:Herlev
Varighed:16 Dage
Næste startdato:09-05-2023
Bliv klar til arbejde med børn eller ældre
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:09-05-2023
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:12-05-2023
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:22-05-2023
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:22-05-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever - Fokus 1
Sted:Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:22-05-2023
Webinarer for oplæringsvejledere
Sted:Online
Varighed:Alle dage kl. 13.00 - 15.00
Næste startdato:26-05-2023
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:30-05-2023
SOSU-modul til forløb for ledige
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:02-06-2023
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:06-06-2023
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:07-06-2023
Sang og musik i relationen med mennesker med demen
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:08-06-2023
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-06-2023
Voksenhandicap - aldring og demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:19-06-2023
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:21-06-2023
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:27-06-2023
Seksualitet og handicappede
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-07-2023
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeple
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-08-2023
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:16-08-2023
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:21-08-2023
SSA update
Sted:Herlev
Varighed:31 Dage
Næste startdato:28-08-2023
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 2
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:30-08-2023
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:Herlev
Varighed:12 Dage
Næste startdato:04-09-2023
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-09-2023
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:13-09-2023
Omsorg for personer med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-09-2023
Pleje og behandling af diabetikere
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-09-2023
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-09-2023
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-10-2023
Somatiske sygdomme hos mennesker med sindslidelser
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:09-10-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever for SSH
Sted:Herlev
Varighed:11 Dage
Næste startdato:09-10-2023
Borgere med multisygdomme
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-10-2023
Kliniske opgaver i almen praksis
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-10-2023
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:31-10-2023
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:12-12-2023