Pleje og omsorg

Til dig, der arbejder på plejecenter eller i hjemmepleje

Pleje og omsorg i kommuner

For dig der arbejder på plejecentre, hjemmepleje, rehabilitering eller dagcentre og lignende
Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSA
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:28-05-2024
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:30-05-2024
Injektion af medicin
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:06-06-2024
Bliv forflytningsvejleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:10-06-2024
Omsorg for personer med demens
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:11-06-2024
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-06-2024
Arbejde med sindslidende med misbrug
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:17-06-2024
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-06-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:25-06-2024
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:25-06-2024
Simulationsbaseret temadag til SSA, der arbejder med sårbehandling
Sted:Herlev
Varighed:1 dag
Næste startdato:25-06-2024
Sang og musik i relationen med mennesker med demen
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:02-07-2024
Simulation som pædagogisk metode
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-07-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:03-07-2024
Samarbejde med ældre om gode kostvaner
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:04-07-2024
AMU-forløb for FVU 3 og 4
Sted:Hillerød
Varighed:36 Dage
Næste startdato:08-08-2024
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:12-08-2024
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-08-2024
På vej mod SOSU - basis
Sted:Hillerød
Varighed:15 Dage
Næste startdato:15-08-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:12 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:26-08-2024
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-08-2024
Praktisk hjælp til ældre
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:26-08-2024
AMU-pakke 2 mod EUV 1 SSH
Sted:Herlev
Varighed:20 Dage
Næste startdato:26-08-2024
Assistenten i det tværgående samarbejde
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:02-09-2024
AMU-pakke 1 mod EUV 1 SSH
Sted:Herlev
Varighed:16 Dage
Næste startdato:02-09-2024
Kliniske opgaver i almen praksis
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:03-09-2024
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:09-09-2024
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:16-09-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:16-09-2024
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:17-09-2024
Pleje og behandling af diabetikere
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-09-2024
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-09-2024
Faglig fordybelse i demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:19 Dage
Næste startdato:25-09-2024
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:25-09-2024
Samarbejde i teams
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:30-09-2024
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:08-10-2024
Borgere med multisygdomme
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-10-2024
Pædagogiske metoder i ældreplejen
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-10-2024
Værtskab og sociale rammer for ældres måltider
Sted:Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:01-11-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde ll
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-11-2024
Ledelse og samarbejde i ældreplejen
Sted:Herlev
Varighed:6 Dage
Næste startdato:05-11-2024
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og København Ø
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:19-11-2024
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:20-11-2024
Samarbejde med pårørende
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-11-2024
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 2
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:26-11-2024
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-12-2024
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:16-12-2024