Inspiration

Alle efteruddannelser

Se alle aktuelle uddannelser, og kontakt os, hvis der er noget, du mangler

To smilende elever.

Alle efteruddannelser

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Vurdering af basale færdigheder
Sted:Hillerød
Varighed:0 Dage
Næste startdato:30-11-2022
Portørens kontakt med psykisk syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-12-2022
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:05-12-2022
Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:12-12-2022
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-12-2022
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:09-01-2023
Brug af pc på arbejdspladsen
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:09-01-2023
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:10-01-2023
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-01-2023
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:11-01-2023
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-01-2023
Omsorg for personer med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-01-2023
Den styrkede pædagogiske læreplan
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:16-01-2023
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:16-01-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:16-01-2023
Patienttransport og forflytning m.v.
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:17-01-2023
Barnets første 1000 dage
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-01-2023
Børns sproglige udvikling 1
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:19-01-2023
Bliv forflytningsvejleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:23-01-2023
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-01-2023
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-01-2023
Magt og omsorg
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:23-01-2023
Professionalisering af faglige relationer
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:26-01-2023
Portørens og hosp.serv.ass. arbejde i FAM
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:30-01-2023
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:30-01-2023
Arbejdet som dagplejer
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:30-01-2023
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:01-02-2023
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:01-02-2023
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-02-2023
Hvad fejler den syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-02-2023
Somatiske sygdomme hos mennesker med sindslidelser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-02-2023
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:06-02-2023
Borgere med multisygdomme
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:13-02-2023
Kliniske opgaver i almen praksis
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:15-02-2023
Forflytning og speciallejring
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:20-02-2023
Pleje og behandling af diabetikere
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:20-02-2023
Børn og unge med angst
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:22-02-2023
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:27-02-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever - Fokus 1
Sted:Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:28-02-2023
Sterilassistent
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:06-03-2023
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:06-03-2023
Arbejdet med for tidligt fødte børn
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:06-03-2023
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:07-03-2023
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-03-2023
Forløb - pædagogisk område
Sted:Herlev
Varighed:13 Dage
Næste startdato:13-03-2023
Medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-03-2023
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-03-2023
Faglig fordybelse i demens
Sted:Herlev
Varighed:19 Dage
Næste startdato:20-03-2023
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:20-03-2023
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:27-03-2023
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 2
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:27-03-2023
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:28-03-2023
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-04-2023
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:12-04-2023
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:12-04-2023
Praktikvejlederudd. for sterilass. og portørerne
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:17-04-2023
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-04-2023
Sondeernæring for sosu assistenter
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:18-04-2023
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:18-04-2023
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Børns kommunikation og sprog 2
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:24-04-2023
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-05-2023
Oplæringsvejleder for SSA - Fokus 2
Sted:Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:02-05-2023
Arbejde med sindslidende med misbrug
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-05-2023
Børn, natur og udeliv
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:08-05-2023
Oplæringsvejleder for SSA - Fokus 3
Sted:Herlev
Varighed:16 Dage
Næste startdato:09-05-2023
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:22-05-2023
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:07-06-2023
Sang og musik i relationen med mennesker med demen
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:08-06-2023
Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:12-06-2023
Børn med sproglige udfordringer 3
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:12-06-2023
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:14-06-2023
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-06-2023
Voksenhandicap - aldring og demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:19-06-2023
Seksualitet og handicappede
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-07-2023
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeple
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-08-2023
SSA update
Sted:Herlev
Varighed:31 Dage
Næste startdato:28-08-2023
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:Herlev
Varighed:12 Dage
Næste startdato:04-09-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU elever - Fokus 1
Sted:Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:04-09-2023
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:31-10-2023