Inspiration

Alle efteruddannelser

Se alle aktuelle uddannelser, og kontakt os, hvis der er noget, du mangler

Alle efteruddannelser

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Tilmelding til familieplejernes temadage 2023 - OBS tilmelding er bindende!
Sted:Brøndby
Varighed:4 Dage
Næste startdato:20-09-2023
Forflytning og speciallejring
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Arbejdet med for tidligt fødte børn
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:11-12-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSH
Sted:Herlev
Varighed:11 Dage
Næste startdato:12-12-2023
Temadag om sprogudviklende metoder
Sted:København V
Varighed:1 dag
Næste startdato:13-12-2023
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:08-01-2024
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:08-01-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for SSA
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:08-01-2024
Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-01-2024
Den styrkede pædagogiske læreplan
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:15-01-2024
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:15-01-2024
Bliv forflytningsvejleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:16-01-2024
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-01-2024
Børns sproglige udvikling 1
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:18-01-2024
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:19-01-2024
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:22-01-2024
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-01-2024
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:23-01-2024
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:25-01-2024
Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:29-01-2024
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:30-01-2024
Børn og unge med angst
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:01-02-2024
Omsorg for personer med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-02-2024
Hvad fejler den syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-02-2024
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:05-02-2024
Simulation som pædagogisk metode
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-02-2024
Overbygningsudd. det specialiserede voksenområde
Sted:Herlev
Varighed:36 Dage
Næste startdato:06-02-2024
Portørens kontakt med psykisk syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:12-02-2024
Rehabilitering som arbejdsform
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:19-02-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:20-02-2024
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:26-02-2024
Akut nødhjælp til ældre og handicappede
Sted:Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:28-02-2024
Medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Professionalisering af faglige relationer
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Sted:Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde l
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Borgere med misbrugsproblemer
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-03-2024
Sondeernæring for sosu assistenter
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:12-03-2024
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:12-03-2024
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:12-03-2024
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:14-03-2024
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-03-2024
Arbejdet som dagplejer
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:02-04-2024
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-04-2024
Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:02-04-2024
AMU-pakke til det specialiserede socialområde
Sted:Herlev
Varighed:17 Dage
Næste startdato:08-04-2024
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:11-04-2024
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Magt og omsorg
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:15-04-2024
Børns kommunikation og sprog 2
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-04-2024
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-04-2024
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:22-04-2024
Børn, natur og udeliv
Sted:Brøndby og Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:22-04-2024
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-04-2024
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:29-04-2024
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-05-2024
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:06-05-2024
Sterilassistent
Sted:København N
Varighed:10 Dage
Næste startdato:13-05-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:12 Dage
Næste startdato:13-05-2024
Træning af borgere i eget hjem
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-05-2024
Styrk din pædagogiske praksis
Sted:Herlev
Varighed:8 Dage
Næste startdato:13-05-2024
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 2
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-05-2024
Kliniske opgaver i almen praksis
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-05-2024
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:21-05-2024
Børn med sproglige udfordringer 3
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:28-05-2024
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever - for PAU
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:28-05-2024
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:31-05-2024
Injektion af medicin
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:1 Dag
Næste startdato:06-06-2024
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:10-06-2024
Somatiske sygdomme hos mennesker med sindslidelser
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:10-06-2024
Barnets første 1000 dage
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-06-2024
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:11-06-2024
Arbejde med sindslidende med misbrug
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:17-06-2024
Unge i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:17-06-2024
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:18-06-2024
Sang og musik i relationen med mennesker med demen
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:02-07-2024
Samarbejde med ældre om gode kostvaner
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:04-07-2024
På vej mod SOSU - basis
Sted:Hillerød
Varighed:15 Dage
Næste startdato:12-08-2024
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:13-08-2024
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Sted:Hillerød
Varighed:4 Dage
Næste startdato:19-08-2024
Praktisk hjælp til ældre
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:26-08-2024
Pleje og behandling af diabetikere
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-09-2024
Faglig fordybelse i demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:19 Dage
Næste startdato:25-09-2024
Samarbejde i teams
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:30-09-2024
Arbejdet med recovery i psykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:07-10-2024
Borgere med multisygdomme
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:14-10-2024
Pædagogiske metoder i ældreplejen
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-10-2024
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-11-2024
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-11-2024
Farmakologi i psykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-11-2024
Assistenten i det tværgående samarbejde
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:21-11-2024
Samarbejde med pårørende
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-11-2024
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-12-2024
Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-12-2024
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:16-12-2024