Inspiration

Alle efteruddannelser

Se alle aktuelle uddannelser, og kontakt os, hvis der er noget, du mangler

To smilende elever.

Alle efteruddannelser

Kursusnavn
Sted
Varighed
Næste startdato
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:30-05-2023
Hvad fejler den syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:31-05-2023
Tilmelding til familieplejernes temadage 2023 - OBS tilmelding er bindende!
Sted:Brøndby
Varighed:1 Dag
Næste startdato:06-06-2023
Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:12-06-2023
Medvirken ved medicinadministration
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-06-2023
Portørens kontakt med psykisk syge
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:19-06-2023
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:21-06-2023
Forflytning og speciallejring
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:26-06-2023
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:27-06-2023
Sondeernæring for sosu assistenter
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:28-06-2023
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
Sted:Herlev
Varighed:1 Dag
Næste startdato:28-06-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:14-08-2023
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:15-08-2023
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeple
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-08-2023
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:16-08-2023
Portørens og hosp.serv.ass. arbejde i FAM
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-08-2023
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:21-08-2023
Patienttransport og forflytning m.v.
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:22-08-2023
Barnets første 1000 dage
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:28-08-2023
Arbejdet som dagplejer
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:28-08-2023
SSA update
Sted:Herlev
Varighed:31 Dage
Næste startdato:28-08-2023
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:29-08-2023
Sygepleje i den palliative indsats - Niv. 2
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:30-08-2023
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:04-09-2023
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:Herlev
Varighed:12 Dage
Næste startdato:04-09-2023
Medicinadministration
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:05-09-2023
Inkontinens; Pleje, behandling og vejledning
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:05-09-2023
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-09-2023
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:11-09-2023
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:11-09-2023
Professionalisering af faglige relationer
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:13-09-2023
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:13-09-2023
Omsorg for personer med demens
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-09-2023
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:18-09-2023
Pleje og behandling af diabetikere
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:18-09-2023
Arbejdet med for tidligt fødte børn
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:19-09-2023
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever - Fokus 1
Sted:Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:19-09-2023
Børns sproglige udvikling 1
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:20-09-2023
Pædagogmedhjælpere i dagtilbud
Sted:Herlev
Varighed:15 Dage
Næste startdato:25-09-2023
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:26-09-2023
Bliv forflytningsvejleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:11 Dage
Næste startdato:02-10-2023
Faglig fordybelse i demens
Sted:Herlev
Varighed:19 Dage
Næste startdato:02-10-2023
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:02-10-2023
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:03-10-2023
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:03-10-2023
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:09-10-2023
Somatiske sygdomme hos mennesker med sindslidelser
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:09-10-2023
Oplæringsvejleder, PAU-og SOSU-elever for SSH
Sted:Herlev
Varighed:11 Dage
Næste startdato:09-10-2023
Børns kommunikation og sprog 2
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:10-10-2023
Kliniske opgaver i almen praksis
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:11-10-2023
Borgere med multisygdomme
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-10-2023
Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:16-10-2023
Oplæringsvejleder for SSA - Fokus 2
Sted:Hillerød
Varighed:10 Dage
Næste startdato:23-10-2023
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:24-10-2023
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:25-10-2023
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:30-10-2023
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Sted:Herlev
Varighed:4 Dage
Næste startdato:31-10-2023
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:01-11-2023
Arbejde med sindslidende med misbrug
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:01-11-2023
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:06-11-2023
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:06-11-2023
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:08-11-2023
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:09-11-2023
Sterilassistent
Sted:Herlev
Varighed:10 Dage
Næste startdato:13-11-2023
Den styrkede pædagogiske læreplan
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:14-11-2023
Børn med sproglige udfordringer 3
Sted:Herlev
Varighed:3 Dage
Næste startdato:20-11-2023
Kursuspakke til det specialiserede socialområde
Sted:Herlev
Varighed:17 Dage
Næste startdato:20-11-2023
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:21-11-2023
Voksenhandicap - aldring og demens
Sted:Hillerød
Varighed:5 Dage
Næste startdato:27-11-2023
Samarbejde med pårørende
Sted:Herlev og Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:27-11-2023
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Sted:Hillerød
Varighed:3 Dage
Næste startdato:29-11-2023
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:5 Dage
Næste startdato:04-12-2023
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Sted:Hillerød
Varighed:2 Dage
Næste startdato:06-12-2023
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk.lidelse
Sted:Herlev
Varighed:7 Dage
Næste startdato:12-12-2023
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:Herlev
Varighed:2 Dage
Næste startdato:13-12-2023