LUU

I forlængelse af fusionen, er SOSU H i gang med at etablere et nyt Lokalt UddannelsesUdvalg (LUU)

Læs mere

Oversigt over medlemmerne kan ses på PASSinfo.dk

Er under udarbejdelse