Billede af to elever på SOSU H.

Bestyrelsesmedlemmer

Nanna Højlund, formand og medlem af forretningsudvalget, selvsuppleret

Katja Kayser, udpeget af Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, næstformand og medlem af forretningsudvalget

Janine Almy, udpeget af FOA, medlem af forretningsudvalget

Lene Lindberg, udpeget af FOA

Niels Ulrik Sørensen, selvsuppleret

Vibeke Westh, regionsrådsmedlem

Kent Max Magelund, udpeget af KKR

Karina Vestergård Madsen, Udpeget af KKR

Marianne Dyrberg, udpeget FOA/PMF

Marianne Dithmer, Underviser, medarbejderrepræsentant

Emilie Koch Helsø, Underviser, Medarbejderrepræsentant

Inga Aaberg, Elevrepræsentant

Emil West, Elevrepræsentant

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen blev udpeget ved oprettelsen af SOSU H. Der kommer en ny udpegning til bestyrelsen i foråret 2022.

Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2022:

d. 22. marts kl. 16.00 til 18.00

d. 15. juni kl. 16.00 til 18.00

d. 15. september kl. 16.00 til 18.00

d. 13. december kl. 16.00 til 18.00

Læs mere