Bestyrelsesmedlemmer

Nanna Højlund, formand og medlem af forretningsudvalget, selvsuppleret

Niels Ulrik Sørensen, selvsuppleret

Katja Kayser, udpeget af Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Lene Lindberg, udpeget af FOA

Tina Græsted, medlem af forretningsudvalget, udpeget af FOA

Pia Ludvigsen, udpeget af FOA/LFS

VACANT, udpeget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Vagn Majland, medlem af forretningsudvalget, udpeget af Region Hovedstaden

Karsten Søndergaard, udpeget af KKR

Sisse Marie Welling, udpeget af KKR

Dorte Tind Jørgensen, medarbejderrepræsentant

Line Bach Holm, medarbejderrepræsentant

Malene Bruun Pedersen, elevrepræsentant

Philip Gabriel Petersen, elevrepræsentant

Sekretær: Jeppe Rosengård Poulsen, Direktør SOSU H

Bestyrelsesmøder 2019

Undervisningsministeriet godkendte d. 11. september 2018 fusionen mellem SOSU C og SOPU. Den  nye bestyrelse for SOSU H tiltrådte 1. januar 2019. Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2019:

Bestyrelsesmøde d. 8. januar 2019
Bestyrelsesmøde d. 26. februar
Bestyrelsesmøde d. 25 marts
Bestyrelsesmøde d. 3. juni
Bestyrelsesseminar d. 23. & 24. september
Bestyrelsesmøde d. 16 december

 

 

 

 

 

Læs mere

Læs vedtægterne her