Bestyrelsesmedlemmer

Nanna Højlund, formand og medlem af forretningsudvalget, selvsuppleret

Niels Ulrik Sørensen, selvsuppleret

Katja Kayser, udpeget af Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Lene Lindberg, udpeget af FOA

Janine Almy, udpeget af FOA, medlem af forretningsudvalget

Pia Ludvigsen, udpeget af FOA/LFS

VACANT, udpeget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Vagn Majland, medlem af forretningsudvalget, udpeget af Region Hovedstaden

Karsten Søndergaard, udpeget af KKR

Sisse Marie Welling, udpeget af KKR

Marianne Dithmer, medarbejderrepræsentant

Line Bach Holm, medarbejderrepræsentant

VACANT, elevrepræsentant

Chanette Andersen, elevrepræsentant

Sekretær: Jeppe Rosengård Poulsen, Direktør SOSU H

Bestyrelsesmøder

Undervisningsministeriet godkendte d. 11. september 2018 fusionen mellem SOSU C og SOPU. Den  nye bestyrelse for SOSU H tiltrådte 1. januar 2019.

Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2021:

23. marts kl. 16.00 til 18.00 – afholdt

16. juni kl. 16.00 til 18.00 – afholdt

16. september kl. 16.00 til 18.00

15. december kl. 16.00 til 18.00

Læs mere